Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Infrastruktura i Środowiska, Unia Europejska Fundusz Spójności

 

 

Dzięki wsparciu unijnemu, staraniom Wójta Gminy Buczkowice
Józefa Caputy przy współpracy Rady Gminy i całego zespołu pracującego
nad projektem udało się pozyskać 32 miliony złotych dotacji
dla Gminy Buczkowice

 

 

Wójt Gminy Buczkowice 7 lipca 2009r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt obejmuje budowę 59,81 km kanalizacji sanitarnej w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.

 

logo WFOŚiGW

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.